Landsomfattande projekt

Den riksomfattande projektverksamheten har som mål att styra landsbygdsprogrammets projektfinansiering till projekt som förbättrar resultaten av programmet och gör genomförandet effektivare. Målet är dessutom att komplettera och stöda det utvecklingsarbete och den projektverksamhet som utförs i regionerna.

För ansökningsprocessen och administrationen i anslutning till projekt svarar Tavastlands NTM-central med fullmakt av JSM.