Så lyckades vi

I det här avsnittet hittar du exempel på lyckade projekt.

VI FANN DET I MELLERSTA FINLAND: Hemmastadd i Mellersta Finland

Någon från en annan kultur är inte så annorlunda från den vanliga finländaren. Om man blir bekant med den andra personens traditioner, vanor och kultur, fungerar umgänget smidigare och det blir lättare att heja på sta'n. Projektet Hemmastadd i Mellersta Finland har som syfte att föra samman folk från olika kulturer och därmed minska förutfattade meningar.

BÄSTA PRAXIS 2012: Expansion till legoslakt

Roinilan Lihatila Oy i Kangasniemi är en del av Roinilas företagskonglomerat som består av fyra företag. Roinilan Karjatila Tmi föder och slaktar nötkreatur och svin, Roinilan Lihatila Oy ansvarar för köttstyckningen, marknadsföringen och försäljningen, och Roinilan Aromiliha Oy förädlar rått kött till olika slags produkter. Soimäen Laatusaparo Oy i Kristina ansvarar för grisproduktionen. Innehavet i företaget är 34 procent. Således kontrolleras hela produktions-, förädlings- och marknadsföringskedjan från grisuppfödningen till slutprodukterna. Fördelningen av produktionen mellan olika företag gör det möjligt att följa upp resultatet för affärsområdena och avstå från olönsam verksamhet.

BÄSTA PRAXIS 2012: Alkoholdrycksproduktion med miljöansvar

Pramia Oy är ett företag som är verksamt i Jalasjärvi och som fokuserar på miljövänlig tillverkning av alkoholdrycker. Företaget tillverkar starka alkoholdrycker med självproducerad vindkraft och förpackar dem i självtillverkade och återvinningsbara PET-flaskor.

BÄSTA PRAXIS 2012: Ambulerande hållplats

Projektet Kiertävä pysäkki, som administreras av Pohjois-Karjalan Sydänpiiri, fokuserar på viktiga färdigheter och kunskaper samt ställer frågan hur man själv mår och uppmuntrar folk att fråga hur deras medmänniskor mår. En solig lördag i augusti i byn Kaatamo i Liperi utdelades information om hälsofrågor, trygghet, jakt och svampplockning samt gjordes hälsomätningar. Dessutom fick deltagarna öva sig i inledande brandsläckning och användning av släckningsfilt samt återupplivning.

BÄSTA PRAXIS 2012: Gör skogen din - Tapio ja Tuottava Tuohi -spelet

Syftet med spelprojektet Ota metsä omaksi – Tapio ja tuottava tuohi är att väcka de ungas intresse för skogarna, skogsbruket och yrkena inom skogssektorn. Lapplands 4H-krets har i samarbete med Norra Karelens 4H-krets gett ut det skoginriktade strategispelet Tuottava Tuohi som riktar sig till unga.