Projekten främjar företagsamhet och boende på landsbygden

Projekten för in nya vindar på landsbygden och stärker den sociala gemenskapen. Hela Finland har fördel av en livskraftig landsbygd. På landsbygden genomfördes under åren 2000–2006 sammanlagt 20 000 utvecklings- och företagsprojekt som ledde till att över 15 000 arbetsplatser skapades och 7 000 nya företag grundades.

Kunskaper och färdigheter för företagare

Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt som stärker jordbrukarnas, landsbygdsföretagarnas och skogsägarnas yrkeskunskaper och kompetens förmedlar aktuell information om nya tekniker och metoder. Kunniga företagare klarar sig bra och kan också sysselsätta andra via arbetstillfällen och investeringar.

Fart på affärsverksamheten

Ett område kan ha förutsättningar för t.ex. en viss bransch, men något saknas. I ett projekt är det möjligt att göra utredningar eller skaffa sakkunnighjälp för att allmänt främja förutsättningarna för företagsamhet inom området. Resultatet kan vara framgångsfaktorer!

Vi gjorde det!

Projekten stärker den sociala gemenskapen och vi-andan. I projekten arbetar man tillsammans för att förbättra den gemensamma boendemiljön. En del av projektfinansieringen kan täckas med talkokrafter. Ett byahus som byggts med gemensamma insatser är byns hjärta, och tillställningar som ordnas gemensamt stärker byakänslan. I en trivsam by bor man gärna, och den lockar också inflyttare.

14.12.2009