Branschöverskridande företagsamhet och olika målgrupper

Typiskt för företagsamheten på landsbygden är att den är branschöverskridande. En gård som expanderar utanför det traditionella jordbruket och bedriver företagsverksamhet inom en annan bransch kallas branschöverskridande. Flerbranschgård är en annan benämning.

Befintliga resurser ofta en utgångspunkt

Branschöverskridande gårdar utnyttjar särskilt jordbrukets materiella resurser, såsom befintlig apparatur och befintliga byggnader, samt sin kompetens inom annat slag av företagsverksamhet. Utanför växtperioden söker man sig exempelvis med sin jordbrukstraktor utomstående arbete genom entreprenader.

Verksamheten på flerbranschgårdar söker fortfarande sina former. I begynnelseskedet är det företagarfamiljen som ansvarar för allt arbete från produktion till affärsledning.

Olika branscher ställer olika krav på kompetens, och en av nyckelfrågorna är hur de olika funktionerna kan sammanjämkas. Genom att organisera arbetsuppgifterna och utveckla verksamheten kan företagaren få hjälp att orka med sitt arbete.

Många marknader

Ofta måste företaget också sälja sina kunskaper och resurser på flera marknader. Turismföretagare på landsbygden kanske får sina intäkter från resenärer, lokala familjefester och konferensgäster som kommer från närliggande städer. Fysioterapeutföretagare får en del av sin omsättning från tjänster som kommunen bekostar medan en annan del kommer från wellness- och fritidstjänster för fritidsboende eller resenärer.

Ingen kundgrupp räcker nödvändigtvis som sådan, men en kombination av offentlig och privat efterfrågan kan ge arbete året runt. Samtidigt medverkar man till att närservicen bibehålls.

14.12.2009