Stöd

Gårdar kan söka följande stöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland:

Stöd för miljöförbättringar och främjande av djurens välbefinnande

Investeringsstöd för jordbruk

Det går att få investeringsstöd för jordbruk om man planerar olika investeringar på gården, t.ex. att bygga ladugård eller andra produktionsutrymmen. Stödet söks hos NTM-centralen.

Startstöd för unga jordbrukare

De som etablerar sig som jordbrukare kan ansöka om startstöd för unga jordbrukare, om de har fyllt 18 men inte 40 år när ansökan lämnas in. Stöd söks hos NTM-centralen.

Företagsstöd för landsbygden

Företagsstöd för landsbygden beviljas för företagsverksamhet som bedrivs vid sidan om gårdsbruket. Stödet söks hos NTM-centralen eller aktionsgruppen.

18.6.2014