Byanätverket som landsbygdsutvecklare

Numera är fungerande dataförbindelser av största betydelse för både den offentliga servicen, företagen, gårdarna och privathushållen. Byggandet av optiskt fibernät säkerställer landsbygdsinvånarnas kommunikationsbehov och bidrar till regional jämlikhet mellan invånarna på glesbygden och i tätorterna.

I Mellersta Österbotten har man haft en tydlig vision om att bygga ett stamnät för hela landskapet. Andelslaget Keskikaista och Kaustby ekonomiska region tog itu med att bygga optiskt fibernät till landskapets byar och tätorter. I projektet medverkar också Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice samt samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten. Med hjälp av EU-medfinansiering har projektet byggt 220 kilometer optiskt fibernät runt om i Mellersta Österbotten, anställt planerare, övervakare och gräventreprenörer samt betalat utrustning och material. Arbetet fortsätter alltjämt.

Fibernät viktigt för dem som jobbar på landsbygden

För distansjobbare i glesbygden är snabba dataförbindelser ett livsvillkor. Tack vare fibernätet blir också arbetet på gårdarna effektivare, för med dess hjälp kan gårdarna använda sådana tjänster för utfodring, kontroll och uppföljning av djurens välbefinnande som kräver snabba förbindelser. Dessutom är det viktigt med snabba och högklassiga förbindelser till myndigheter, mejeriet eller veterinären.

Öppet nät – frihet att välja

Andelslaget Keskikaista har byggt ett flertjänstnät som täcker alla behov av dataförbindelser, som exempelvis möjligheten till bredbandstelevision. Fibernätet bygger på öppet tillträde, dvs. kunden kan välja och konkurrensutsätta de tjänster han eller hon behöver hos olika operatörer. Eftersom öppet tillträde inte bara gäller bybor utan också bolag har nätet ett mångsidigt serviceutbud och konkurrenskraftiga priser.

Foton: Tuija Riukulehto

Text: Pia-Maria Jokipii

30.06.2011