Stödet för djurens välbefinnande reformeras i vår

31.01.2012

I vår kommer stödet för djurens välbefinnande att höjas samtidigt som även andra villkor ändras. Stödet är kanske inte tillräckligt känt bland odlarna, eftersom relativt få utnyttjat dess möjligheter. Vid ett seminarium i Uleåborg 24–25 januari diskuterades hur det här stödet, som funnits sedan 2008, kunde utvecklas. Liknande evenemang ordnas i Nokia och Kuopio i februari.

Stödbeloppet höjs

Genom de ändringar som genomförs i vår höjs stödet till ungefär det tredubbla. Grundvillkoren för stödet ändras något. De frivilliga tilläggsvillkoren blir fler och odlarna kan nu välja ett obegränsat antal tilläggsvillkor. Tidsgränsen för hälsovårdsavtalet blir strängare, och avtalet ska i fortsättningen lämnas till kommunen redan sommaren efter att förbindelsen om stödet har undertecknats.

De nya villkoren gäller för nya stödförbindelser. Den som redan får stödet kan fortsätta enligt de gamla villkoren till utgången av stödperioden eller gå över till det nya stödet och de nya villkoren.

Myndigheterna hoppas på många ansökningar

Vid seminariet i Uleåborg deltog tjänstemän från ELY-centralerna och kommunerna, EU-rådgivare och representanter för rådgivningsorganisationerna. Tiina Pietikäinen från Haapajärvi (bild) framförde odlarnas synpunkter. Enligt Pietikäinen skulle många gårdar kunna söka stödet, men de vågar inte. Om allt är som det ska på gården finns dock ingen orsak att vara rädd för kontrollerna.

Under seminariet diskuterades hur stödet kunde utvecklas, de möjligheter som de nya villkoren medför samt nätverksbildning mellan alla som har intressen i stödet för djurens välbefinnande.

Stödvillkoren okända

Stödvillkoren omfattar en hel del ”småsaker” som såväl odlaren som kontrollanten måste känna till. Anvisningarna borde förenklas och odlarna borde få utbildning, eftersom få är insatta i stödvillkoren. En hjälp kunde vara att sprida god praxis till exempel via internet.

Vid seminariet påpekades även att veterinärernas arbete försvåras av resursbrist – det kan vara svårt att få en veterinär till gården för att göra upp ett hälsovårdsavtal när det passar odlaren bäst.

Diskussionen fortsätter

Diskussionen om stödet för djurens välbefinnande fortsätter i Nokia den 2–3 februari och i Kuopio den 16–17 februari. Målgrupper för seminarierna är rådgivare, kontrollanter, veterinärer och landsbygdssekreterare. Anmälan till seminarierna kan göras via evenemangskalendern på webbplatsen landsbygd.fi.