Stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas

Stöd för icke-produktiva investeringar för anläggning av mångfunktionella våtmarker och inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper kan nu sökas. Sista ansökningsdagen i fråga om stöd för icke-produktiva investeringar år 2011 är 30.6.

24.05.2011