Avtal om miljöspecialstöd och stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas

05.04.2012

Alla avtal om miljöspecialstöd för jordbruket går att söka år 2012. Specialstödsavtalen söks hos regionens ELY-central i samband med vårens huvudstödansökan senast 30.4.2012.

Stöd för icke-produktiva investeringar beviljas för kostnader vid anläggning av våtmarker eller vårdbiotoper. Sista ansökningsdagen i fråga om stöd för icke-produktiva investeringar år 2012 är 30.6.