Norra Karelen turistort på världskartan

Centralen för turistfrämjande administrerar det nationella programmet Outdoors Finland, vars syfte är att intensifiera marknadsföringen av Finlands turisttjänster till utlandet. Tack vare programmet initierades också OF Pohjois-Karjala, ett regionalt projekt för utveckling av näringarna, inom vilket man tog fram turistaktiviteter för den internationella marknaden. Projektet OF Pohjois-Karjala samordnades av yrkeshögskolan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

- En stor uppgift inom projektet var att producera material för internationell imagemarknadsföring och kommunikation, säger projektledare Raija Ruusunen. Målet var också att samla in ny information till regionens aktörer och sporra dem att upprätta nätverk. Projektet tog fasta på såväl kundaspekten som företagarnas behov när det gäller turismen.

Temana synliga i de sociala medierna

I projektet OF Pohjois-Karjala gjorde man upp utvecklingsplaner för utvalda teman: vandring, båtliv, paddling och fiske.

Material för imagemarknadsföring producerades enligt tema: produktberättelser som videoklipp till YouTube och foton till fototjänsten Flickr. Materialet används inom den internationella imagemarknadsföringen och är dessutom i allmän spridning och tillgängligt för alla turistaktörer i området.

I och med projektet OF Pohjois-Karjala har ett flertal andra turismutvecklingsprojekt kört igång exempelvis när det gäller inkvartering i privathem, mobilguidning och cykelturism. Inom ramen för projektet sammanställdes dessutom ett stort företagsgrupprojekt för fisketurism som omfattar hela Vuoksen.

Foton: Fototjänsten Flickr

Text: Pia-Maria Jokipii

18.07.2011