Mavi: Jordbruket och landsbygden fick 2,1 mrd euro i stöd

24.02.2012

I överensstämmelse med kommunernas och ELY-centralernas beslut betalade Landsbygdsverket sammanlagt cirka 2,1 miljarder euro i stöd kalenderåret 2011. Merparten, totalt cirka 1,9 miljarder euro, bestod av jordbrukarstöd. Det totala beloppet och beloppet av jordbrukarstöd förblev så gott som oförändrade jämfört med året innan. Den resterande stödsumman utgjordes av projektstöd, finansieringsstöd, marknadsstöd och andra stöd till bl.a. företag och organisationer.

De mest betydande jordbrukarstöden var nationellt stöd, direkt inkomststöd, kompensationsbidrag (LFA) och miljöstöd. Jordbrukarna betalades 551,8 miljoner euro i nationellt stöd. Det av EU-helt finansierade direkta inkomststödet var 533,9 miljoner. EU:s och Finlands gemensamt finansierade kompensationsbidrag uppgick till 425,1 miljoner euro och miljöstödet till 352,1 miljoner euro.

Projektstöd betalades 97,8 miljoner euro och finansieringsstöd 96,8 miljoner euro. Beloppet av marknadsstöd var sammanlagt 5,74 miljoner euro. Summan minskade avsevärt jämfört med året innan, vilket berodde på minskade exportstöd.

Europeiska unionens andel av alla stöd som Mavi betalar var ungefär 844,7 miljoner euro. I nationella stöd betalades sammanlagt 1255 miljoner euro. Av hela stödsumman utgjorde EU-stödens andel 40 procent och de nationella stödens andel på motsvarande sätt 60 procent.

Landsbygdsverket hade 71 065 stödtagare i fjol. Av dem var 63 675 gårdsbruksenheter. Stöd betalades både direkt till stödtagarna och via bl.a. Leader-aktionsgrupperna för landsbygdsprojekt.

Ytterligare information:

Mavis meddelande 24.2.2012

tiedonluovutus@mavi.fiTfn 020 7725 830 eller 020 690 010

Mavis informationstjänster