Regionala utvecklingsplaner

Finland är ett land med långa avstånd och varierande förhållanden. Varje region har sina egna särdrag och särskilda behov.

De regionala utvecklingsplanerna för landsbygden ligger till grund för det nationella programmet. De har beretts utgående från regionernas egna utgångspunkter. Utgående från dem har ministeriet utarbetat det nationella utvecklingsprogrammet.

Här hittar du

  • de regionala utvecklingsplanerna för landsbygden,
  • de regionala urvalskriterierna och
  • de gränser som gäller målområdena för företagsstöd för landsbygden

14.12.2009