Verksamhetspenning

Verksamhetspenningen möjliggör Leader-aktionsgruppens praktiska arbete. Med verksamhetspenningen finansieras bl.a. de anställdas löner och resekostnader, byråkostnader, hyror, informations- och möteskostnader.

Verksamhetspenningen finansieras i sin helhet av offentliga medel. Av finansieringen kommer 45 procent från landsbygdsfonden och resten från kommunerna och staten.

Leader-aktionsgruppen ansöker om verksamhetspenning hos ELY-centralen med blankett nr 2324. Verksamhetspenningen beviljas för högst fem år i taget.

4.1.2010